Scoala Gimnaziala "Elena Doamna" Tecuci

ERASMUS+ 2019-2022
Fostering children`s learning process and cognitive abilities through holistic approach and innovative methods - PROLEARN


Proiecte Erasmus+ pe FacebookSite-ul si rezultatul final al proiectului:

PROLEAN PROJECTMiercuri, 27 iulie 2022, evenimentul de multiplicare din cadrul proiectului Erasmus+ ProLearn a avut loc cu mare succes la hotelul Matrix, din Tecuci sub coordonarea profesorilor din Școala Gimnazială Elena Doamna.

Articol Ziarul Tecucean
Promovarea procesului de invățare a copiilor și a abilităților cognitive
printr-o abordare holistică și metode inovatoare

Ne aflăm in al treilea an de colaborare la acest proiect, cu partenerii din Polonia, Cipru, Italia, Grecia, avand in vedere următoarele obiective:

- reducerea abandonului școlar timpuriu prin accelerarea procesului de invățare

- depășirea deficitului de specialiști din școli (psiholog, pedagogi)

- imbunătățirea implicării părinților in procesele de invățare ale copiilor lor și dezvoltarea abilităților lor cognitive

- imbogățirea ofertei limitate de instrumente gratuite și fără bariere (inclusiv cele bazate pe TIC), pentru diagnosticarea proceselor cognitive și a stilului de invățare preferat al copiilor cu varste cuprinse intre 6 și 14 ani pe cont propriu și de către părinții și profesorii/educatorii lor

- imbogățirea ofertei limitate de programe de formare gratuite și materiale orientate spre educație pentru părinți, educatori, lipsiți de bariere tehnologice in calea utilizării calculatorului, pentru a sprijini elevii in dezvoltarea unor abilități de invățare eficiente, utilizand resursele și intregul potențial al creierului

Materialul complet se gaseste aici.

SUMAR ACTIVITATI

Personalul școlii a participat in data de 10.10.2019 - Erasmus Days - la lansarea proiectului care a avut loc in CDI-ul școlii- Sala Erasmus.

In perioada 30-31 octombrie 2019 2 cadre didactice au participat la Mobilitatea din Polonia unde au fost stabilite principalele activitati ce vor reveni scolii noastre in calitate de aplicant in acest proiect.

In luna decembrie - ianuarie au fost realizate grupuri de lucru pentru elaborarea de chestionare pentru primar si gimnaziu pentru identificarea stilurilor de invatare, care vor fi analizate de Universitatile si cercetatorii implicate in proiect.


 Sus