Scoala Gimnaziala "Elena Doamna" Tecuci

Ce este eTwinning?

eTwinning oferă personalului didactic (profesori, directori, bibliotecari etc.) ce activează în şcolile din ţările europene participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare proiecte şi schimb de informaţii, pe scurt, un spaţiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate educaţională din Europa.

eTwinning promovează colaborarea şcolară în Europa prin intermediul tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC), oferind asistenţă, instrumente de lucru şi servicii şcolilor. De asemenea, eTwinning oferă profesorilor oportunităţi de dezvoltare profesională continuă, online şi gratuită.

Lansat în 2005 drept componenta fundamentală a programului eLearning al Comisiei Europene, eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport, din 2014. Biroul Central de Asistenţă eTwinning este administrat de European Schoolnet, un parteneriat internaţional format din 31 ministere europene ale educaţiei, ce concepe instrumente de învăţare pentru şcolile, cadrele didactice şi elevii din Europa. La nivel naţional, eTwinning beneficiază şi de sprijinul a 38 de birouri naţionale de asistenţă.


EAGER BEAVERS

Sensul expresiei englezesti "Eager Beavers" și al altor expresii vor fi spargătorul nostru de gheață. Castorii sunt inginerii naturii si studiind obiceiurile vieții lor, putem invăța cum să fim grija de mediu, cum să muncim din greu și să ne jucăm si sa invatam și cum să colaborăm cu ceilalți. Elevii vor avea un rol central. Ei vor inventa o poveste despre un Castor, poveste scrisa pe capitol in mod colaborativ. Titlurile capitolului vor fi date elevilor ca ghid pentru a lucra. Principalele obiective ale proiectului vor fi abordate in diferite părți ale poveștii.

Alaturi de elevii din Italia, Spania, UK si Serbia elevii din clasa a II a A s-au prezentat prin desene, au ilustrat prin desene unele expresii des intalnite in limba romana ca si in celelate limbi, dar au si facut cunostinta cu castorul, simbolul proiectului, afland multe informatii interesante despre viata lui.

Incepand din noiembrie am lucrta alaturi de parteneri al o poveste colaborativa, fiecare scriind cate un capitol din poveste.
Proiecte derulate în cadrul eTwinning, pe ani scolari:

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020


Școala Gimnazială ,,Elena Doamna" Tecuci pe podiumul
Premiilor Naționale eTwinning Romania 2017

Proiectele eTwinning sunt o tradiția a cadrelor didactice din Școala Gimnazială ,,Elena Doamna" Tecuci orientate mereu spre noutate, spre inovație și formarea valorilor europene cerute de sec XXI. Politica școlii orientează integrarea proiectelor europene în curriculum având drept scop formarea și consolidarea competențelor IT și a competențelor lingvistice.

în decembrie 2017 Școala Gimnazială ,,Elena Doamna" a urcat pe podiumul Premiilor Naționale eTwinning cu două proiecte valoroase, coordonate de prof Valerica Mititelu și prof Adriana Silvica Lefter, la ocuparea locului II. Emoțiile au fost pe măsură, mândria de a fi împreună și de a reprezenta școala într-un mod atât de glorios, a dus satisfacții întregului colectiv.


Proiectul etwinning ART FROM THE BIN s-a derulat pe parcursul anului școlar 2016-2017 și a fost conceput să stimuleze creativitatea și participarea activă a elevilor în societate. Implicați fiind într-o problemă de mediu existentă , reciclarea- refolosirea- reutilizarea resurselor, copiii devin cetățeni activi , sensibili la ceea ce îi înconjoară . Lucrările create de ei, folosind materiale găsite în ,,coșul de gunoi", le-au stimulat imaginația , poveștile, jocurile de rol i-au determinat să găsească soluții și să învețe într-un mod plăcut despre ceea ce înseamnă să te implici în rezolvarea problemelor ce au legătură cu mediul.

Elevii din clasa I a, de la Școala Gimnazială ,,Elena Doamna" - Tecuci, România , coordonați de profesor MITITELU VALERICA au fost implicați activ în toate activitățile, indiferent dacă era vorba de activitățile școlii (realizarea produselor din materiale de deșeuri, scenariul / povestea / jocul de rol/ ziua fără consum sau reducerea consumului de resurse) sau activități desfășurate împreună cu partenerii noștri (Mannequin Challenge, jurnalul) din Polonia- coordonator JOLANTA OKUNIEWSKA - Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie; România- coordonator CORNELIA MELCU - Şcoala Gimnazială Nr. 9 ,,Nicolae Orghidan", Braşov; Portugalia- coordonator MARIA ALICE MOREIRA MAIA NETO, Agrupamento de Escolas de Pinheiro, Penafiel; Grecia- coordonator GEORGE KONSTANTINOU, Δημοτικό Σχολείο Δάσους Άχνας "Φώτης Πίττας" - Primary School"Fotis Pittas".

O bună colaborare și activitățile eficiente au fost apreciate atât cu 5 certificate de calitate europene

Proiectul eTwinning ,,Misteries of Ancient Egypt"

Scopul studierii istoriei la clasa a IV-a este familiarizarea cu domeniul istoriei prin mijloace adecvate vârstei elevilor. Faţă de lecturile pe teme istorice pe care elevii le-au studiat în anii anteriori, orele de istorie oferă ocazia cunoaşterii trecutului şi a instrumentelor prin intermediul cărora se poate reconstitui imaginea acestuia.

Lumea antică abordată în curriculum la clasa a IV-a trezește multe curiozități elevilor, căutători mereu de informații spectaculoase, de necunoscut și de mister. Dacă lecțiile despre Grecia Antică și Roma Antică au prezentat aspecte ale vieții oamenilor, ale culturii de acum mii de ani, curiozitate elevilor i-a îndemnat să solicite aflarea cunoaștere lumii egiptene, a tărâmului încărcat de atâtea mituri si mistere.

Plecând de la moto-ul ,,Egiptul este un dar al Nilului" ( Herodot) proiectul eTwinning ,,Misteries of Ancient Egypt" s-a desfășurat în anul școlar 2016 - 2017 alături de o clasă de elevi din Italia și din Republica Moldova, elevi motivați de aceleași dorințe de cunoaștere și descoperire, au colaborat pe parcursul unui an școlar și au descoperit cu mult entuziasm aspecte ale vieții egiptenilor, cultura și mistere ale unei lumi care nu s-a lăsat încă total descoperită. Pentru a atinge obiectivele propuse ale proiectului, alături de partenera din Italia și cea din Republica Moldova, am cătat să folosim cele mai adecvate metode şi procedee didactice, care să ducă la accentuarea caracterului activ şi conştient al dobândirii cunoştinţelor.

Abordarea temei pe bază de proiect PBL (Project Based Learning) și prin investigare științifică conduc mereu spre formarea competențelor necesare în viitor. Această abordare a fost completată și de abordarea CLIL - Content and Language Integrating Learning este o abordare a predării învăţării ,,bifocalizate" , astfel disciplina şi limba străină sunt folosite pentru a promova stăpânirea conţinuturilor şi spori achiziţiile dintr-o limbă străină. Pentru ca activităţile care au la bază conceptul CLIL să se bucure de reuşită acestea trebuie să devină parte din fiecare lecţie, să fie planificate şi bine organizate de către cadrul didactic şi trebuie fixate rezultatele aşteptate.

Abordarea pe bază de proiect a temei îmbunătățește înțelegerea și reținerea conținutului și crește motivația elevilor, asigură posibilitatea abordării interdisciplinare şi transdisciplinare a conţinuturilor. Elevii aplică şi integrează conţinutul unei anumite discipline în diferite momente ale realizării proiectului. Realizarea proiectului dă sens şi semnificaţie cunoştinţelor. Studierea conținuturilor s-a realizat în cadrul disciplinelor de limbă și literatură română în cadrul cărora elevii au lucrat pe grupe și au descoperit singuri căutând și prezentând informații despre ocupații, haine, hrana, construcții și religie . Toate aceste informații au fost împărtășite cu partenerii din proiect cu ajutorul internetului, elevii lucrând în grupe transnaționale.

Fascinați de literele egiptenilor elevii au descoperit hieroglifele cu ajutorul cărora și-au scris numele și au realizat un mini - dicționar al cuvintelor uzuale din limba română și italiană. Cunoștințele de limbă despre piramide au fost completate în cadrul orelor de matematică în cadrul cărora elevii clasei a IV-a au învățat corpurile geometrice - piramida fiind cea mai așteptată, elevii construind piramide după modelul celor din Valea Regilor folosind diverse materiale. Nu numai piramidele dar si calculul anilor, distanțele în km, numărul populației au fost teme abordate în problemele cu conținut matematic.

Investigarea științifică a fost o ală metodă care a fost aplicată cu succes în derularea acestui proiect, elevii descoperind prin realizarea unui experiment care era tehnica folosită de egipteni pentru mumificarea corpurilor. Folosind felii de măr, sare fină, sare grunjoasă, bicarbonat de sodiu elevii au descoperit care dintre substanțe contribuie mai bine la deshidratare și extragerea apei dintr-un corp. Elevii au cântărit la începutul și la finalul experimentului, după șapte zile, feliile de măr folosite, descoperind că tehnica folosită de egipteni era foarte bine aleasă. Acest aspect al mumificării, aspectele religioase au fost fascinante pentru copii care si-au dorit să fie parte din proiect realizând în cadrul orelor de arte vizuale și abilități practice măști asemănătoare zeilor egipteni folosind tehnici de lucru diferite.

Aspectele geografice au completat cunoștințele elevilor despre lumea egipteană, elevii descoperind noi continente folosind globul pământesc sau aplicația Google Maps, Africa fiind continentul asupra căruia am insistat mai mult, descoperind astfel vecinii, consecințele așezării Egiptului în nordul Africii, prezența deșertului Sahara ilustrat și în cadrul orelor de Arte plastice.

Frecvent elevii au intrat în videoconferință cu partenerii din proiect pentru a schimba păreri, impresii și pentru a identifica nivelul de cunoștințe asimilat, folosind aplicația Kahoot pe telefon sau tabletă. Toți erau mereu câștigători și entuziasmul îi motiva să se implice și mai mult în acest proiect.

Poate cel mai mare câștig al acestui proiect au fost cunoștințele de limbă engleză, permanent folosite în cadrul proiectului eTwinning, CLIL- noua abordare a limbii engleze în cadrul tuturor disciplinelor de studiu, i-a ajutat pe elevi să-și îmbogățească vocabularul cu cuvinte din toate domeniile, să comunice cât mai cursiv și mai fluent, să accepte să prezinte materialele realizate, lapbook-uri, în limba engleză partenerilor, să dialogheze cu ei fără ajutor din partea cadrului didactic. Multe dintre materiale realizate de elevi au fost create în limba engleză pentru a spori încrederea în utilizarea acestei limbi, pentru cultivarea expresivității și exprimării.


Aflat la prima sa ediție, simpozionul ȘCOALA MODERNĂ ȘI ROLUL EI îN COMUNITATE , organizat de Școala Gimnazială "Elena Doamna", din Tecuci a oferit participanților oportunitatea de a disemina exemple de bune practici din activitatea didactică și potențialul creativ și inovator atât al cadrelor didactice cât și al elevilor.

SECȚIUNEA III a simpozionului, Perspective moderne în educație prin proiecte etwinning, a adus în atenția participanților proiectele europene care au luat amploare în ultimii ani . Etwinning facilitează cadrelor didactice crearea de proiecte de colaborare interșcolară pentru elevi, utilizând platforma europeană www.etwinning.net. Se promovează prin aceste proiecte colaborarea școlară în Europa prin intermediul tehnologiei comunicării și informației.

Participanții la această secțiune au evidențiat creșterea calității actului didactic în școala modernă , deschisă către satisfacerea nevoii elevilor de a-și manifesta energia creatoare, imaginația și nevoia de comunicare.

Articol Școala Gălățeană - ȘCOALA MODERNĂ ȘI ROLUL EI îN COMUNITATE


 Sus